Boegbeeldblog: Van Missies naar KIA en Implementatie

Beste Lezers, In het Regeerakkoord en de Tweede Kamer brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van juli: ‘Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact’, wordt voor het nieuwe Topsectorenbeleid o.a. het volgende opgemerkt: ‘Een belangrijke pijler is het bevorderen van publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, departementen en kennisinstellingen (topsectorenaanpak). Daarmee worden publieke kennisinstellingen – naast…

Lees verder!

Ban Ki-Moon leidt klimaatcommissie

Op initiatief van Nederland start volgende maand een nieuwe internationale klimaatcommissie. Deze Global Commission on Adaptation gaat landen wereldwijd helpen zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Minister Van Nieuwenhuizen maakte bekend dat voormalig Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties, Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) en Wereldbank CEO Kristalina Georgieva op…

Lees verder!

Missiegericht topsectorenbeleid

Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd. Om ons land zo vernieuwend en economisch succesvol te houden heeft de ministerraad, op voorstel van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, ingestemd met het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid dat voortbouwt op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak. Hierin staan economische kansen…

Lees verder!

Bijeenkomst ‘De vaart naar Brussel’

Op donderdag 11 oktober organiseert Topsector Water & Maritiem en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijeenkomst ‘De vaart naar Brussel’. Op deze middag wordt dieper in gegaan op de mogelijkheden voor kennis en innovatie die Europa biedt aan de Nederlandse kennisinstituten, bedrijven, overheden en ngo’s op het gebied van water en klimaatadaptatie. 
Terwijl…

Lees verder!

Match-Making bijeenkomst Living Labs in the Dutch Delta

Op dinsdag 18 september organiseren NWO, Regieorgaan SIA, en het Delta Platform een informatiebijeenkomst over de call Living Labs in the Dutch Delta. De bijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers en consortiumpartners. Project-idee Omdat  samenwerking tussen universiteit en hogeschool een verplicht onderdeel vormt voor iedere aanvraag in deze call, zal er specifieke aandacht zijn over…

Lees verder!

Sea Sights Summit – Over onze toekomst aan, op en in zee

Om de kansen die de zee en de kust ons biedt optimaal te benutten is samenwerking, kennisdeling en dialoog van groot belang. Daarom organiseren we op 19 oktober de eerste Sea Sights Summit in Den Haag. Tijdens dit event gaan projectontwikkelaars, onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers met elkaar in gesprek over de gezamenlijke toekomst in, op…

Lees verder!

Shipathon: dé maritieme hackathon in de zeescheepvaart en scheepsbouw

Om young professionals uit de maritieme sector op een andere manier te laten werken aan de uitdagingen waar maritieme werkgevers voor staan, organiseert NMT, in samenwerking met de KVNR en met expertise van de Hackathon Factory, op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2018 de Shipathon. Dit is dé hackathon voor vernieuwers in de zeescheepvaart…

Lees verder!

Waterbeurs: Carriereboost voor getalenteerde studenten

“Om economisch en maatschappelijk relevant te zijn, heeft de watersector voldoende gekwalificeerde mensen nodig, nu én in de toekomst.” Aan het woord is Else Boutkan, secretaris van het kernteam Human Capital van Topsector Water & Maritiem. Die maatschappelijke relevantie zit hem erin dat er slimme oplossingen nodig zijn voor de continu toenemende waterproblematiek door groei…

Lees verder!

Topsector Coalitiebijeenkomst

Op maandag 25 juni werd de eerste Topsector Coalitiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst is een eerste stap om tot concrete samenwerkingsverbanden te komen. De deelnemers zijn bij elkaar gebracht vanuit verschillende Topsectoren om daarmee cross-overs te faciliteren. Door verschillende partijen bijelkaar te brengen wordt gestreefd naar succesvolle en concrete internationaliseringsacties van Nederlandse bedrijven en organisaties. De…

Lees verder!

Break-out sessie: Sea Science Solutions

28 juni 2018 was een warme en bijzondere dag. Praktijk en wetenschap kwam bij elkaar, in het Zuiderstrandtheater in Den Haag, tijdens de Volvo Ocean Summit! Een van de break-out sessies had als thema het delen van data en oplossingen. De zaal was vol, met deelnemers uit verschillende landen die bij de start een potlood…

Lees verder!