Komt u in aanmerking voor regelingen en toeslagen?

Hier onder ziet u een schema van alle innovatie thema’s binnen Water & Maritime. Dit innovatiecontract is opgesteld en kernteams kunnen aan de hand van de marktvraag en -aanbod thema’s wijzigen. De thema’s zijn gekozen rondom producten en diensten die veel innovatie potentie hebben en waar veel om gevraagd wordt, in zowel Nederland als in het buitenland. Projectideeën die onder de thema’s vallen komen in aanmerking voor regelingen en toeslagen vanuit het topsectorenbeleid. Specifieke informatie is te vinden bij de subsectoren Maritieme, Delta- en Watertechnologie op deze website. Bijdrage voor projecten voor de onderdelen Human Capital en Export & Promotie kunnen direct aan de secretarissen voorgesteld worden maar bevatten geen financiële mogelijkheden.

Kies uw thema

 • Winnen op zee
 • Schone schepen
 • Slim en veilig varen
 • Effectieve infrastructuur
 • Waterveiligheid
 • Duurzame deltasteden
 • Natte infrastructuur & kunstwerken
 • Watermanagement
 • Water & Voedsel
 • Water & Energie
 • Eco-engineering & nature based solutions
 • Duurzaam functioneren van watersystemen
 • Duurzaam gebruik Estuaria, zeeën & oceanen
 • Resource efficiency
 • Smart Water Service
 • Sustainable Cities
 • Imago & instroom bevordering
 • Onderwijs & onderzoek
 • Human resources
 • Internationalisering
 • Business cases
 • Economische diplomatie
 • Marktbewerking
 • Internationaliseringsstrategie