Boegbeeldblog: Van Missies naar KIA en Implementatie

Beste Lezers, In het Regeerakkoord en de Tweede Kamer brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van juli: ‘Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact’, wordt voor het nieuwe Topsectorenbeleid o.a. het volgende opgemerkt: ‘Een belangrijke pijler is het bevorderen van publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, departementen en kennisinstellingen (topsectorenaanpak). Daarmee worden publieke kennisinstellingen – naast…

Ban Ki-Moon leidt klimaatcommissie

Op initiatief van Nederland start volgende maand een nieuwe internationale klimaatcommissie. Deze Global Commission on Adaptation gaat landen wereldwijd helpen zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Minister Van Nieuwenhuizen maakte bekend dat voormalig Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties, Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) en Wereldbank CEO Kristalina Georgieva op…