Annemieke Nijhof nieuw boegbeeld

Annemieke Nijhof wordt met ingang van 1 juni 2019 het nieuwe boegbeeld van Topsector Water & Maritiem. Zij neemt het stokje over van Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld van het eerste uur sinds 2012. Water op elk niveau Annemieke Nijhof kent alle uithoeken van het waterdomein in Nederland en ver daarbuiten. Als Directeur-Generaal Water…

Zit jij in het vliegwiel?

Het nieuwe jaar is vol water- en maritieme activiteiten gestart. Zo hadden we op 28 januari het werkbezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen aan onze Topsector. Een mooi programma dat startte bij Hatenboer-Water in Schiedam, waar de minister werd bijgepraat over Watertechnologie en een levendige discussie had met de aanwezige MKB’ers en de voorzitter van…

Boegbeeldblog: Koppelen en ontkoppelen

In het afgelopen jaar zijn, ondanks de grote onzekerheden op het wereldtoneel, een aantal mooie ontwikkelingen geweest. Zo is de bewustwording rond de klimaatverandering enorm gegroeid. Veranderingen zijn merkbaar door de extremere weercondities zoals zwaardere orkanen en extreme droogte in onder andere Afrika. In Nederland zijn de effecten van de lange mooie zomer zelfs tot…

Boegbeeldblog: Claim je ruimte

Klimaatverandering staat internationaal hoog op de prioriteitenlijst. Nederland heeft zich kunnen manifesteren in deze kwestie doordat de lancering van de Global Commission on Climate Adaptation deze maand plaats vond in Den Haag. Deze commissie verschilt van andere wereldwijde klimaatinitiatieven die zich vooral richten op mitigatie. Bij de VN-klimaattop in september 2019 gaat deze klimaatcommissie een…

Boegbeeldblog: Van Missies naar KIA en Implementatie

Beste Lezers, In het Regeerakkoord en de Tweede Kamer brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van juli: ‘Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact’, wordt voor het nieuwe Topsectorenbeleid o.a. het volgende opgemerkt: ‘Een belangrijke pijler is het bevorderen van publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, departementen en kennisinstellingen (topsectorenaanpak). Daarmee worden publieke kennisinstellingen – naast…