VN-klimaatpanel IPCC rapporteert

Laaggelegen kustgebieden zullen vanaf 2050 jaarlijks getroffen worden door extreme gevolgen van de stijgende zeespiegel. Het gaat dan bijvoorbeeld om overstromingen die vroeger maar eens per eeuw voorkwamen. Dit gebeurt zelfs als de uitstoot van broeikasgassen in de komende jaren wordt ingeperkt, schrijven wetenschappers van het VN-klimaatpanel IPCC vandaag in een nieuw rapport. Het is…

Lees verder!

Lancering nieuwe grondstof uit afvalwater

Een duurzaam alternatief voor chemische stoffen in o.a. zaden, mestkorrels, beton en verf? Waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven presenteren op 2 oktober 2019 een nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda® Gum. Deze grondstof is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kan gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en…

Lees verder!

Waterroute van het Wellantcollege

De PPS Waterroute uit Dordrecht is onlangs gecertificeerd als Living Lab, de vierde in Nederland. Een mooie onderstreping van de Nederlandse waterexpertise. Een  delegatie vanuit Wellantcollege was begin september aanwezig bij de ‘OpenLivingLab Days’ in het Griekse Thessaloniki. OpenLivingLab Days is een driedaags evenement dat onderzoekers, overheden, bedrijven en professionals samenbrengt om kennis, best practices,…

Lees verder!

Drinkwater in nood

Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven, roept op tot nieuwe maatregelen en waarschuwt dat komende generaties problemen krijgen als er nu niet snel actie wordt ondernomen. Het kennisinstituut van de drinkwatersector KWR slaat alarm over de vervuiling van het water door industriële stoffen, mest en medicijnresten. Naast medicijnresten en industriële stoffen vormen ook nitraat, bodemverontreinigingen en…

Lees verder!

Extreme golven en nummers

Joop Helder (MARIN: offshore, hernieuwbare energie) en Christian Veldhuis (MARIN: schepen, geometrie en CFD) presenteerde tijdens de kennisconferentie hun hydrodynamische berekeningen voor maritieme toepassingen. Helder: “Sinds 2000 werken de Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Deltares, FORCE Technology en MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) samen aan de hydrodynamische software ComFLOW die de wisselwerking kan berekenen tussen…

Lees verder!

Fosfaat uit zuiveringsslib

Tijdens de kennisconferentie Wat er is!, zijn een aantal voorbeelden uit de watersector gepresenteerd. Voorbeelden omdat zij model staan in de visie: Kennis-Kunde-Kassa. De eerste van de drie parels van de TSWM gaat over het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringsslib. Leon Korving (Wetsus): “Fosfaat is een strategische grondstof en essentieel voor onze voedselvoorziening. Europa heeft…

Lees verder!