Topsector Coalitiebijeenkomst

Op maandag 25 juni werd de eerste Topsector Coalitiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst is een eerste stap om tot concrete samenwerkingsverbanden te komen. De deelnemers zijn bij elkaar gebracht vanuit verschillende Topsectoren om daarmee cross-overs te faciliteren. Door verschillende partijen bijelkaar te brengen wordt gestreefd naar succesvolle en concrete internationaliseringsacties van Nederlandse bedrijven en organisaties. De…