MIT regeling open 11 april

Innovatieve MKB’ers kunnen vanaf 11 april weer subsidie aanvragen via de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT voorziet goed in de behoefte van het mkb om te kunnen innoveren, bleek uit een evaluatierapport. Bijna 4.000 midden- en kleinbedrijven maakten de afgelopen 4 jaar gebruik van deze regeling. Met € 143 miljoen aan financiering investeerde…

Lees verder!

Economische missie met Ploumen

Wilt u zakendoen in Italië? Ga dan mee met de economische missie van 20 t/m 23 juni onder leiding van Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze missie loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Italië. De koning en de koningin nemen deel aan…

Lees verder!

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst ‘Nederland Circulair’

Loek Hermans, boegbeeld van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld van Topsector Water, hebben op de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem een samenwerkingsovereenkomst getekend. De beide topsectoren gaan samenwerken aan een innovatieprogramma om de tuinbouw onder glas, de tuinbouw in de open grond en de akkerbouw tot de meest circulaire…

Lees verder!

Workshop Water en Tuinbouw op Aqua Vakbeurs

Op dinsdag 21 maart vindt de workshop ‘Nederland Circulair: Water & Tuinbouw’ plaats als onderdeel van de Nationale Watertechnologie Week. Dit op initiatief van twee topsectoren: Topsector Water en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, in samenwerking met NWP, Water Alliance en ENVAQUA. Water is een belangrijke grondstof voor tuinbouw onder glas en in de vollegrond: in…

Lees verder!

TKI Maritiem event ‘Blauwe Toekomst’

Nederlandse maritieme bedrijven en organisaties staan onder druk door de lastige marktomstandigheden. In die omstandigheden is het een uitdaging maar ook een noodzaak om bezig te gaan met de toekomst. Het TKI Maritiem stimuleert dit graag en organiseert daarom op 17 mei een speciale bijeenkomst onder de titel: “Blauwe Toekomst”. Geïnspireerd op de “Blauwe Route”…

Lees verder!

All-Risk: nieuw onderzoek HWBP

Vanaf 1 januari 2017 zijn nieuwe wettelijke normen van kracht voor het beschermen van Nederland tegen  overstromingen. Met deze normen wordt het overstromingsrisico op veel plekken met meer dan een factor 10 gereduceerd. In het HoogWater Beschermingsprogramma (HWBP) worden de maatregelen geïmplementeerd waarmee voldaan kan worden aan de nieuwe beschermingsnormen. Dit programma is ambitieus: meer…

Lees verder!

subsidieregeling Hernieuwbare Energie verlengd

Dit meldt Solar Magazine, naar aanleiding van beweringen van TKI Wind op Zee (Topconsortium Kennis en Innovatie Windenergie). Het consortium stelt dat deze wijziging binnenkort in de Staatscourant wordt gepubliceerd. De subsidieregeling Hernieuwbare Energie stelt subsidie beschikbaar voor projecten die zorgen voor de opwekking van duurzame energie. Onder deze noemer vallen: Windenergie Zonne-energie Aerothermische energie…

Lees verder!