Arcadis maakt Utrecht klimaatbestendig

Arcadis meldt in een nieuwsbericht dat zij de gemeente Utrecht zullen helpen aan een veiligere toekomst. Het bureau helpt bij de modellering van de riolering en hemelwatervoorzieningen in Utrecht. De komende vier tot acht jaar monitort Arcadis het systeem, zodat waar nodig aanpassingen kunnen worden gedaan. Verduurzaming stedelijk waterbeheer Volgens David van Raalten, Europees directeur watermanagement…

Lees verder!

Partnershipprogramma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie

Een steeds groter aantal chemische stoffen wordt geproduceerd en wereldwijd gebruikt. Tegelijkertijd wordt water geëxtraheerd in steeds grotere hoeveelheden voor toepassing in huishoudens, industrie en landbouw. Bovenop lokale watertekorten leidt dit tot druk op de kwaliteit van het water en dus vraagt dit ​​om een ​​gedegen analyse, monitoring, effectbeoordeling en maatregelen. De contaminants of emerging concern (CEC)…

Lees verder!

Kandidaten voor de Waterinnovatieprijs 2017

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken ieder jaar de Waterinnovatieprijs uit in de categorieën Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water. Dit jaar is daar de categorie Energie en waterschappen bijgekomen. Winnaars van de Waterinnovatieprijs komen in aanmerking voor een intensief versnellingstraject dat de innovaties helpt bij de volgende stap in hun ontwikkeling.…

Lees verder!

Boegbeeldblog: Een demissionaire zomer

Als voorbereiding op een nieuwe kabinetsperiode is aan de voorzitters van de Topsectoren gevraagd om in één document een innovatie agenda voor een aantal maatschappelijke uitdagingen op te stellen. Maatschappelijke uitdagingen op het gebied van Water & Klimaat zijn o.a. zuiver drinkwater, verzilting, duurzaam transport over water, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Andere Topsectoren focussen op uitdagingen…

Lees verder!

Veni subsidie voor groen onderzoek

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 154 pas gepromoveerde onderzoekers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro verleend. Veni biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu…

Lees verder!

Topsectoren verstevigen concurrentiepositie NL

De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid is versterkt dankzij de topsectorenaanpak. Door private en publieke middelen gerichter in te zetten wegen de voordelen van de topsectorenaanpak op tegen de investeringen. Dit is een van de conclusies van het onderzoeksbureau Dialogic dat een evaluatie uitvoerde naar de effecten van de topsectorenaanpak. Minister Kamp: “In…

Lees verder!

High Level Political Forum vanuit VN

Alleen een overkoepelend waterplatform onder de vlag van de Verenigde Naties kan de mondiale waterproblematiek het hoofd te bieden. Nederland pleit voor de oprichting van zo’n waterorgaan omdat de huidige situatie te versnipperd en niet werkbaar is, aldus demissionair minister Schultz donderdag 20 juli tijdens een VN-conferentie over water en rampen in New York. Er…

Lees verder!

Drijvend eiland trekt veel bekijks

Op 11 juli testte MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) een innovatief concept voor een drijvend mega-eiland. Het eiland bestaat uit 87 grote drijvende driehoeken die flexibel aan elkaar verbonden zijn. Met elkaar vormen ze een flexibel drijvend eiland dat wel 1 tot 5 kilometer groot kan worden in werkelijkheid.  Olaf Waals, project manager en bedenker…

Lees verder!

Water & Klimaat

Afgelopen tijd is door verschillende Topsectoren gewerkt aan een maatschappelijk overkoepelend thema. Hans Huis in ’t Veld werd benoemd tot thematrekker van Water & Klimaat. Afgelopen tijd hebben we met een betrokken groep van Topsector Water gewerkt aan een inspirerende en overtuigende boodschap. Verbinden Het doel van deze gezamenlijke thematische documenten is om, in de…

Lees verder!

Oceanennotitie

Het kabinet heeft afgelopen april de Oceanennotitie aangeboden gekregen van minister Koenders van Buitenlandse Zaken. De bescherming en het duurzaam gebruik van internationale gebieden, waaronder internationale wateren wordt hierin beschreven. Het rapport geeft de Nederlandse richting aan Sustainable Development Goal 14, verantwoord beheer van zeeën en oceanen, van de VN. Belang van gezonde oceanen Het…

Lees verder!