Inzet DNA-technieken draagt bij aan kennis van biodiversiteit en waterbeoordeling

Binnen TKI Watertechnologie werkt een breed consortium aan de ontwikkeling en het beschikbaar maken van DNA-technieken voor het monitoren van biodiversiteit. Het toepassen van de meest recente ‘High Throughput’ DNA-technieken is een veelbelovende methodiek, vooral in watermilieus. Het consortium koppelt DNA- en veldkennis aan elkaar, met het uiteindelijke doel de techniek toepasbaar te maken voor…

Lees verder!

Freshkeeper: Zoetwaterwinnning in verzilte gebieden

In kustgebieden wereldwijd is de beschikbaarheid van zoet grondwater beperkt, terwijl de vraag naar zoet water in die gebieden juist vaak toeneemt door bevolkingstoename en economische groei. Waterbedrijf Vitens, BAM en KWR Watercycle Research Institute werken binnen TKI Watertechnologie aan het doorontwikkelen en opschalen van de Freshkeeper, een succesvol concept voor het tegengaan van verzilting…

Lees verder!