Extreme golven en nummers

Joop Helder (MARIN: offshore, hernieuwbare energie) en Christian Veldhuis (MARIN: schepen, geometrie en CFD) presenteerde tijdens de kennisconferentie hun hydrodynamische berekeningen voor maritieme toepassingen. Helder: “Sinds 2000 werken de Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Deltares, FORCE Technology en MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) samen aan de hydrodynamische software ComFLOW die de wisselwerking kan berekenen tussen…

Lees verder!

Fosfaat uit zuiveringsslib

Tijdens de kennisconferentie Wat er is!, zijn een aantal voorbeelden uit de watersector gepresenteerd. Voorbeelden omdat zij model staan in de visie: Kennis-Kunde-Kassa. De eerste van de drie parels van de TSWM gaat over het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringsslib. Leon Korving (Wetsus): “Fosfaat is een strategische grondstof en essentieel voor onze voedselvoorziening. Europa heeft…

Lees verder!

Concept Kennis- en Innovatie agenda’s 2020-2023

Op 26 april 2019 heeft het kabinet 25 missies vastgesteld verdeeld over 6 hoofdthema’s. Op basis daarvan hebben de topsectoren hun Kennis- en Innovatieagenda’s gebasseerd. Deze zijn nu in concept, tot 95%, gereed. Voor Topsector Water & Maritiem zijn dit Landbouw-Water-Voedsel, maar ook Veiligheid en Energietransitie & Duurzaamheid. Energietransitie & duurzaamheid, bestaat uit drie deelagenda’s:…

Lees verder!

Vol verslag Kennisconferentie ‘WAT ER IS’

Op 5 juni 2019 organiseerde Topsector Water & Maritiem (TSWM) de kennisconferentie  “WAT ER IS”. Twee zaken waren de hoofd items op de dag bij Van Oord. Te weten: ‘Wat hebben we afgelopen 7 jaar gepresteerd? en ‘Hoe zou dat in de toekomst beter kunnen?’ Om deze vragen te beantwoorden kwamen verschillende mensen bijeen om…

Lees verder!

Grondverzet in hackathon

‘Hoe maak je grondverzet duurzamer en goedkoper?’, dat was de vraag van de hackaton georganiseerd door het werkteam van Kernteam Deltatechnologie. In 2018 hebben twee ministeries de ambitie uitgesproken om maatregelen te nemen voor ’toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaan met een krachtige economie’. De maatregelen richten zich op het herstellen van de…

Lees verder!

Onderzoek groene innovaties in sector

Een alumni van de Universiteit Maastricht doet onderzoek naar groene innovatie in Topsector Water & Maritiem. Het thema van dit onderzoek van de United Nations University​ is groene product- en procesinnovatie binnen de Nederlandse topsectoren Chemie en Water & Maritiem. Het tracht te bepalen welke contextuele condities hier een (positieve) invloed op hebben, met een…

Lees verder!

Ocean Summit 2019

Wetenschappelijk onderzoek presenteren door sport. Het is een geweldige manier om aandacht te houden. Belangrijker is eigenlijk nog dat sport en vooral zeilen een subliem testobject voor wetenschappers is. Atleten presteren onder druk, in een bepaalde periode en hebben minder afleiding dan niet-sporters. En dat is precies de basis van de Ocean Summit 2019. Op…

Lees verder!