Match-Making bijeenkomst Living Labs in the Dutch Delta

Op dinsdag 18 september organiseren NWO, Regieorgaan SIA, en het Delta Platform een informatiebijeenkomst over de call Living Labs in the Dutch Delta. De bijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers en consortiumpartners. Project-idee Omdat  samenwerking tussen universiteit en hogeschool een verplicht onderdeel vormt voor iedere aanvraag in deze call, zal er specifieke aandacht zijn over…