Waar staat het WTEX10 programma nu?

Tijdens de ‘Start of the Year Summit’ gaf programmadirecteur Steven van Rossum een update van het programma  WTEX10. Een ‘cherry picking’ versnellingsprogramma voor Nederlandse MKB’ers in de watertechnologie sector om makkelijker afzetmarkt in het buitenland te vinden. Als jong en innovatief bedrijf op het gebied van watertechnologie ontkom je niet aan uitdagingen. In deze tijd…

Lees verder!

Top ideeën gezocht voor Landbouw, Water en Voedsel uitdagingen

Samen met de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen opent vandaag op 1 april 2022 de gezamenlijke call voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2023. Het beschikbare budget is ca. €13 miljoen per jaar. De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin…

Lees verder!

Rli: Nederlands natuurbeleid schiet tekort

Het Nederlandse natuurbeleid schiet tekort. De natuurkwaliteit en de biodiversiteit lopen terug. Dat is problematisch, want een vitale natuur is cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering en voor verduurzaming van de voedselvoorziening. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies ‘Natuurinclusief Nederland’ dat vandaag is gepubliceerd en gericht is aan…

Lees verder!

Het eerste groene waterstof binnenvaartschip

Op 30 maart startte minister Harbers, van Infrastructuur en Waterstaat, officieel de bouw van het ms Antonie, het eerste binnenvaartschip in Nederland dat volledig op groene waterstof zal zijn aangedreven. Naar verwachting zal het schip medio 2023 kunnen varen. Het project is een samenwerking van Nedstack, Nobian, Lenten Scheepvaart, Concordia Damen, Energy TransStore en binnenvaartcoöperatie…

Lees verder!

Subsidiemogelijkheden energie- en klimaatinnovatie

Er zijn de komende tijd volop subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie. Begin april gaan naar verwachting 4 regelingen open voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. Ze geven financiële steun aan innovaties in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving. Het gaat om subsidies voor verschillende soorten projecten: van haalbaarheidsstudies tot pilot- en demonstratieprojecten. De innovaties die…

Lees verder!

Refreezing the Arctic

Tijdens het afgelopen Topteam vergadering werd gesproken over impactvolle projecten. Alhoewel de titel in eerste instantie de meeste mensen vooral de wenkbrauwen doet fronzen, is het toch een idee om te delen. Wat nu als ‘refreezing the arctic’ de oplossing is om klimaatverandering tegen te gaan? Lees mee… Weerkaatsing De opwarming van de aarde in…

Lees verder!

Nationaal Groeifonds voorstellen naar 2e kamer.

Op maandag 14 februari is de kamerbrief over de voorstellen voor het Nationale Groeifonds naar de tweede kamer gestuurd. De tweede helft van 2021 hebben de leden van de TKI’s (Topconsortia Kennis en Innovatie) ontzettend hard gewerkt om een document op te leveren en kans te maken op een deel van de gereserveerde € 20…

Lees verder!

Oproep minister EZK

Onlangs heeft Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, mede namens de boegbeelden een brief gestuurd naar de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, Mickey Adriaansens. Hierin vraagt zij de minister de goede kenmerking van het topsectorenbeleid te erkennen en verder te ondersteunen. Zie hieronder. Excellentie, Graag willen we u feliciteren met uw positie als Minister van…

Lees verder!

KIC-call: klimaatrobuuste watersystemen

NWO heeft een call for proposals gelanceerd op het gebied van klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal. Het watersysteem op landschapsschaal is een samenhangend geheel, waarbij vraagstukken op het gebied van waterkwantiteit nauw verbonden zijn met aspecten als waterkwaliteit en verzilting, biodiversiteit, bodem, waterkering, landschapsinrichting en landgebruik zoals voor land- en tuinbouw. De deadline voor het indienen…

Lees verder!

Ontwikkelgeld voor Digishape

Het Open Source Platform van Digishape heeft financiering toegekend gekregen vanuit de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen èn Water & Maritiem. “Met dit ontwikkelgeld kan het publiek-private platform zich ontwikkelen van een kansrijke pilot naar een brede uitrol,” aldus DigiShape programmamanager Chris Karman. Het Open Source Platform kwam in april 2021 op stoom,…

Lees verder!