"NEDERLAND: DE MARITIEME WERELDTOP"

Nederland is het maritieme centrum van Europa en bezit één van de sterkste en meest complete maritieme clusters ter wereld. Het heeft een veelzijdige maritieme industrie met een zeer diverse vloot van zeeschepen, de grootste binnenvaartvloot van Europa en grootste havencapaciteit van de wereld. Nederland is toonaangevend op het gebied van offshore dienstverlening en complexe maritieme systemen.

Water & Maritime werkt met 4 thema’s waar ruimte voor innovatie gestimuleerd moet worden:

1. Winnen op Zee richt zich op technologische oplossingen om op zee energie en grondstoffen te winnen. Nederland heeft een sterke positie in de waterbouw, de scheepvaart en de offshore en blinkt uit in operaties op de bodem van de zee en in winning van olie, gas en duurzame energie op zee. De concurrentie is relatief beperkt.

2. Schone Schepen worden met de toenemende maatschappelijke druk steeds belangrijker. Onderzoek met betrekking tot brandstofbesparing, emissieverlaging en materiaalbezuiniging zijn aan de orde van de dag. Alternatieve brandstoftoepassingen, geluidreductie onder en boven water, ’schoon falen’ en ‘end-of-life’ aspecten mogen zeker niet vergeten worden.

3. Slim & Veilig Varen betekend betere en veilige toerusting van de schepen en lagere kosten van bouw en exploitatie. Daarmee kunnen de bemanningsomvang en kosten van onderhoud en exploitatie sterk gereduceerd worden. Door het vergroten van de functionaliteit en inzetbaarheid van complexe schepen zal de wereldwijde concurrentiepositie van schepen in nichemarkten verbeteren.

4. Effectieve infrastructuur is het gehele proces vanaf de haven- aanloop tot de overslag aan de kade van schepen efficiënter te maken. De verkeersbegeleiding kan verkort worden door optimalisering van de aanlooptijd en door de haven en de systemen voor ladingafhandeling beter in te richten. Onderzoek naar veiligheid van operaties is noodzakelijk om bij innovaties het gewenste niveau te kunnen waarborgen.

 

Meer informatie is ook te lezen via Nederland Maritiem land. TKI projecten heten in de Maritieme wereld Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) en zijn te vinden op deze pagina.

Kernteam TKI Maritieme Technologie

Bas Buchner
Voorzitter Kernteam Maritieme Technologie
MARIN
Karlijn van der Kamp
Secretaris TKI Maritieme Technologie
Netherlands Maritime Technology
Theun Baller
Lid Kernteam Maritieme Technologie
TU Delft
John van Gent
Lid Kernteam Maritieme Technologie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Machteld de Kroon
Lid Kernteam Maritieme Technologie
TNO
Maurice Luijten
Coördinator Zeevaart en Binnenvaart
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Klaas Visser
Lid Kernteam Maritieme Technologie
TU Delft