Handelsmissie: Maritieme & Logistieke Hub van de Amerika’s!

De Nederlandse Ambassade in Panama City & Holland House Panama organiseren van 16-19 oktober 2022 een Maritieme & Logistieke handelsmissie inclusief beursbezoek (!) naar Panama. Innovatieve bedrijven uit Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten met een focus op groene technologieën, AI, digitalisering, havenontwikkeling, hernieuwbare energie en duurzaamheidsoplossingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze…

Lees verder!

Bijeenkomst Taskforce Deltatechnologie Waterveilig Limburg

Taskforce Deltatechnologie organiseert in samenwerking met Waterschap Limburg en de kennisinstellingen op vrijdag 23 september a.s. vanaf 13.00 uur een Gouden Driehoekbijeenkomst onder de titel ‘De opgave van de toekomst – waterveilig Limburg als casus’. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. Waterveilig Limburg als casus Om goed voorbereid te zijn…

Lees verder!

Mondiale gemiddelde zeespiegelstijging loopt op.

Zeespiegelstijging bedreigt kustgemeenschappen wereldwijd. De urgentie van deze stijging is wereldwijd niet altijd even bekend. Vooral het gevolg van de zeespiegelstijging voor de samenleving is echter extreem. Overigens vaak ook moeilijk te overzien. Een belangrijke drijvende krachten voor het vermogen van een samenleving om zich tijdig aan te passen, hangt mede af van de tijdige…

Lees verder!

Commerciële schepen voortgestuwd door wind; Optiwise

Het ‘Optiwise’-project is gelanceerd met budget uit het Europese Horizon fonds. Dit project heeft als doel het ontwerp en de controle van commerciële schepen voortgestuwd door wind holistisch te verbeteren. Nautisch onderzoeksbureau MARIN heeft, samen met het hieronder beschreven consortium, met succes het project Optiwise geïnitieerd. Dit is een door de EU gefinancierd onderzoeks- en…

Lees verder!

CEO’s en DG’s in gesprek met waterambassadeurs

‘De jeugd heeft de toekomst.’, ‘De ervaren experts hebben de kennis’, ‘Schaarste op de arbeidsmarkt!’, ‘Opleidingen voor een toekomst behendige sector’, “Nieuwe aanwas nodig!’, allemaal kreten die regelmatig de revue passeren in de brede water en maritieme sector. Onlangs zijn we als Topsector een event gestart om het gat tussen toekomst en ervaren experts kleiner…

Lees verder!