NISS-profielwerkstukkenwedstrijd daagt scholieren uit

Een flinke instroom van jongeren met een maritieme of technische opleiding is noodzakelijk om de continuïteit van de Nederlandse maritieme sector te waarborgen. Het is van het grootste belang dat scholieren hun weg naar de sector weten te vinden en na de middelbare school kiezen voor een maritieme vervolgopleiding. De NISS-profielwerkstukkenwedstrijd daagt daarom scholieren uit…

Lees verder!

Waterschappen en TKI Watertechnologie sluiten aan bij CoRe Water

Waterschappen en TKI Watertechnologie sluiten aan bij CoRe Water Gorinchem, 14 maart 2018 – Hoe ziet de waterzuivering van de toekomst eruit? In het CoRe Water-concept wordt dit fundamenteel anders dan nu. De eerste stap wordt het indikken van het afvalwater met een factor 20 door middel van membraanfiltratie. Vervolgens wordt de geconcentreerde stroom (1…

Lees verder!

Kabinet trekt extra geld uit voor grote waterprojecten

De Brouwersdam in het Grevelingenmeer krijgt een grote doorlaat en er wordt geïnvesteerd in extra zuivering van ongewenste chemische stoffen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat zijn twee van de maatregelen die het kabinet neemt om knelpunten in grote waterprojecten aan te pakken. Hierover hebben de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Carola Schouten van…

Lees verder!

Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling in beeld

Het identificeren van aquatische organismen met DNA-barcode-informatie is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Wereldwijd verzamelen wetenschappers DNA-barcodes van een veelheid aan soorten en stellen ze via publiektoegankelijke databases beschikbaar. KWR onderzocht samen met Aqualab Zuid, Naturalis Biodiversity Center en Royal HaskoningDHV binnen TKI Watertechnologie huidige ecologisch-diagnostische instrumenten en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Een snelle…

Lees verder!

Workshop ‘Environmental Technology Verification’

Veel bedrijven in de watersector zijn bezig met ontwikkeling of toepassing van nieuwe technologie. Een nadeel van innovatieve technologie is dat de milieuvoordelen hiervan niet altijd goed onderbouwd kunnen worden, omdat de technologie te nieuw is en niet past binnen bestaande beoordelingskaders. Om snellere marktopname te stimuleren heeft de Europese Unie de zogenaamde Environmental Technology…

Lees verder!

Phario wint verkiezing ‘Water Innovator of the year’

Het initiatief Phario heeft de titel ‘Water Innovator of the Year 2018’ gewonnen. Het bioplastic-project is op poten gezet door de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Scheldestromen, Hollandse Delta en Wetterskip Fryslan. Phario was één van de drie genomineerden tijdens de Water Innovator of the Year verkiezing. De andere waren de elektrocoagulatie-flocculatie-flotatie installatie van NOAH…

Lees verder!

NL-reset: innoveren én werken aan Human Capital

Topsector Water & Maritiem Samenlevingen wereldwijd zijn kritisch afhankelijk van water. Urbanisatie van delta’s, klimaatverandering, beschikbaarheid van zoet water en de energietransitie zijn niet langer problemen van morgen, maar spelen vandaag. De maatschappelijke uitdagingen worden steeds sneller concreet en vragen ook in steeds hoger tempo om innovatieve oplossingen. Topsector Water & Maritiem streeft naar het oplossen van wateruitdagingen om…

Lees verder!

Wereld Water College 2018

De Nederlandse watersector is een TOPsector met vele kansen en mogelijkheden. Dat Nederland wereldwijd bekend staat als ‘Waterland’ helpt zeker bij het vinden van opdrachten en veroveren van markten. In de watersector noemen wij ‘water’ ook wel ‘het blauwe goud’. De wereldbevolking blijft groeien en al deze mensen hebben schoon drinkwater nodig. Jaarlijks trekken steeds…

Lees verder!

Nieuwe waterbeurzen uitgereikt

Uit het hele land en van verschillende wo- en hbo-opleidingen kwamen ze naar Den Haag; de 22 studenten die een waterbeurs hebben gekregen van de topsector Water en Maritiem. Directeur-generaal Peter Heij van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reikte de cheques uit. Daarnaast krijgt de groep de komende twee jaar begeleiding en uitnodigingen voor…

Lees verder!

Kom naar themasessie marktgedreven ontwikkeling van innovatieve watertechnologie

Koppeling van innovatievraag & watertechnologie aanbod Bent u die innovatieve watertechnologie MKB’er opzoek naar de juiste afzetmarkt voor uw product? Of afnemer met behoefte aan juist die éne watertechnologie innovatie? Op 21 februari 2018 organiseren NWP en Water Alliance voor u de themasessie ‘Marktgedreven ontwikkeling van innovatieve watertechnnologie: koppeling van innovatievraag & watertechnologie aanbod’. Meld…

Lees verder!