Topsector Water werkt aan het oplossen van wateruitdagingen om de wereld welvaart te verhogen. Door sterke verstedelijking, groei van de wereldbevolking en klimaatveranderingen groeit continu de wereldwijde waterproblematiek. Nederlandse stakeholders zijn sterk in het vinden van innovatieve en duurzame oplossingen voor vraagstukken die zich hierbij voortdoen op het gebied van Water-, Delta- en Maritieme technologie.

Uitdagingen

Voor het adequaat adresseren van de grote vraagstukken die op deze onderwerpen spelen is samenwerking essentieel, nationaal én in Europa. Daarnaast is continue kennis- en innovatieontwikkeling nodig om voorop te kunnen blijven lopen. Hier liggen kansen voor Topsector Water in Europa. Om deze kansen te benutten is de EU strategie opgesteld. Het doel van de EU strategie is het realiseren van een betere verbinding van de nationale met de Europese programmering op het gebied van onderzoek en innovatie.

De EU strategie is opgebouwd langs drie uitdagingen:

  • blijven inspelen op het speelveld van onderzoek en innovatie in de EU,
  • behouden van kennispositie onderzoek, zowel voor internationale positie als eigen opgaven en,
  • versterken van de concurrentiepositie.

Horizon 2020 klInspelen op het speelveld

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het heeft een totaalbudget van ongeveer € 80 miljard voor de periode 2014-2020. Veel meer dan voorheen vraagt de Europese Commissie om samenwerking tussen kennisorganisaties, overheid en bedrijfsleven biedt de Commissieruimte voor demonstratie en pilotprojecten gericht op (markt-) implementatie. De overkoepelende strategie van de Europese Unie is gericht op slimme, duurzame en inclusieve groei, d.w.z. meer banen en vergroening van de economie. Dit sluit weer goed aan bij de ambitie en werkwijze van Topsector Water, maar het benutten van die kansen kent wel zijn eigen uitdagingen. Zie hier de Horizon 2020 watergerelateerde calls voor 2017.

Netwerk

De EU strategie doet aanbevelingen en biedt een overzicht van welke acties stakeholders, waaronder kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden, kunnen uitvoeren om als topsector goed aangesloten te zijn en blijven bij Europese ontwikkelingen en instrumenten. Door een gezamenlijke strategie met duidelijke activiteiten kunnen Topsector Water stakeholders kiezen om met elkaar of individueel aan de slag te gaan, maar wel met een gedeeld doel en een gezamenlijke boodschap; op deze wijze vormen de onderdelen van Topsector Water een groter geheel dan de som der delen. Zie hier het Europese waternetwerk.

Geef een antwoord