Watersector Export Index met prognose 2018

Om de ontwikkeling van de export van de watersector in kaart te brengen, is door Panteia een indexcijfer voor de export van wateractiviteiten ontwikkeld: de Watersector Export Index (WEX). Het gehele rapport is te lezen via deze link. Het basisjaar voor de WEX is 2000 en sindsdien worden verschillende bedrijven telefonisch ondervraagd. De groei zet…

Lees verder!

Boegbeeldblog: Koppelen en ontkoppelen

In het afgelopen jaar zijn, ondanks de grote onzekerheden op het wereldtoneel, een aantal mooie ontwikkelingen geweest. Zo is de bewustwording rond de klimaatverandering enorm gegroeid. Veranderingen zijn merkbaar door de extremere weercondities zoals zwaardere orkanen en extreme droogte in onder andere Afrika. In Nederland zijn de effecten van de lange mooie zomer zelfs tot…

Lees verder!

Tussenstand missie gedreven Innovatiebeleid

Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd en heeft de ambitie om dat in de toekomst te blijven. De economische groei moet steeds meer komen van technologische ontwikkeling en het slimmer organiseren van productieprocessen. Dit heeft geleid tot het Missiegedreven Innovatiebeleid, waarmee wordt voortgebouwd op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak. Vier…

Lees verder!

Strategische agenda Noordzee

De Nederlandse Noordzee is ruim anderhalf keer zo groot als het oppervlak van ons land en heeft op dit moment al een belangrijke functie als energie- en voedselbron en als natuurgebied. Er is dus nauwelijks voldoende ruimte op de Nederlandse Noordzee voor alle toekomstplannen; energievoorziening, scheepvaart, visserij, mariene landbouw, natuur (bescherming), defensie, zandwinning en de…

Lees verder!

“Concentrate, Recover and Reuse” – een nieuwe generatie afvalwaterzuivering

Met de plaatsing van een eerste pilotinstallatie op rioolwaterzuivering Wehl van Waterschap Rijn en IJssel is het TKI Watertechnologie-project CoRe Water gestart. CoRe Water is een samenwerkingsproject van de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, het Waterschapsbedrijf Limburg, Royal Haskoning DHV, BLUE-tec en KWR en vertegenwoordigt een nieuwe, ‘omgekeerde’ aanpak van afvalwaterzuivering. Nieuwe generatie…

Lees verder!

Kinderen ontwerpen ‘schip van de toekomst’

Op 9 november starten Staatsecretarissen Barbara Visser (Defensie) en Mona Keijzer (EZK) de eerste test met het 10000e scheepsmodel van MARIN: het Combat Support Ship Zr. Ms. Den Helder voor onze Koninklijke Marine. MARIN directeur Bas Buchner: “Dit bijzondere moment willen we gebruiken om vooruit te kijken. Want schepen kunnen nog steeds schoner, slimmer en…

Lees verder!

Dé proefprojecten van Water & Maritime

In de huidige Kennis en Innovatieagenda ‘water en klimaat’ 2018-2021 van Topsector Water & Maritiem is opgenomen dat we binnen de BV Nederland de krachten bundelen door vier nationale en twee internationale projecten op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren in de komende KIA periode (2018 – 2021). Op deze manier nemen we actief de…

Lees verder!

Winnaars Waterinnovatieprijs

Donderdag 29 januari werd in de Rijtuigenloods te Amersfoort gevuld met innovatieve waterschappers of werknemers die dit meer willen zijn. Het thema ‘Circulaire Economie’ werd aangesproken door een bedrijfsmarkt met verschillende pitches van de deelnemers. Na deze kennisdeling werd aan het einde van de dag de waterinnovatieprijs uitgereikt. De grofzandbarrière. Categorie: Waterveiligheid. Organisatie: Waterschap Rivierenland,…

Lees verder!