Marktscan Mexico

Topsector Water & Maritiem heeft aan het maritiem adviesbureau Seaconomy BV verzocht om een marktverkenning te maken. Hierin worden concrete terreinen benoemd die kansen bieden voor de topsector. De marktverkenning omvat onder meer een korte kenschets van Mexico en een beschrijving van het Mexicaanse maritiem cluster. Mexico is een van de prioriteitslanden van het kernteam.…