Freshkeeper: Zoetwaterwinnning in verzilte gebieden

In kustgebieden wereldwijd is de beschikbaarheid van zoet grondwater beperkt, terwijl de vraag naar zoet water in die gebieden juist vaak toeneemt door bevolkingstoename en economische groei. Waterbedrijf Vitens, BAM en KWR Watercycle Research Institute werken binnen TKI Watertechnologie aan het doorontwikkelen en opschalen van de Freshkeeper, een succesvol concept voor het tegengaan van verzilting…