Commerciële schepen voortgestuwd door wind; Optiwise

Het ‘Optiwise’-project is gelanceerd met budget uit het Europese Horizon fonds. Dit project heeft als doel het ontwerp en de controle van commerciële schepen voortgestuwd door wind holistisch te verbeteren. Nautisch onderzoeksbureau MARIN heeft, samen met het hieronder beschreven consortium, met succes het project Optiwise geïnitieerd. Dit is een door de EU gefinancierd onderzoeks- en…

Twee van de drie Groeifonds voorstellen gehonoreerd

De tweede ronde Groeifondsvoorstellen zijn gehonoreerd. Een investering van € 5 miljard en daarnaast een reservering van € 1,3 miljard voor in totaal 28 projecten moeten zorgen voor duurzame economische groei in Nederland. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter adviescommissie: “We hebben een mooi gevarieerd pakket aan voorstellen. Zowel groots en met lef (Einstein Telescope) als kleine projecten…