Rli: Nederlands natuurbeleid schiet tekort

Het Nederlandse natuurbeleid schiet tekort. De natuurkwaliteit en de biodiversiteit lopen terug. Dat is problematisch, want een vitale natuur is cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering en voor verduurzaming van de voedselvoorziening. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies ‘Natuurinclusief Nederland’ dat vandaag is gepubliceerd en gericht is aan…