Subsidiemogelijkheden energie- en klimaatinnovatie

Er zijn de komende tijd volop subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie. Begin april gaan naar verwachting 4 regelingen open voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. Ze geven financiële steun aan innovaties in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving. Het gaat om subsidies voor verschillende soorten projecten: van haalbaarheidsstudies tot pilot- en demonstratieprojecten. De innovaties die…

Refreezing the Arctic

Tijdens het afgelopen Topteam vergadering werd gesproken over impactvolle projecten. Alhoewel de titel in eerste instantie de meeste mensen vooral de wenkbrauwen doet fronzen, is het toch een idee om te delen. Wat nu als ‘refreezing the arctic’ de oplossing is om klimaatverandering tegen te gaan? Lees mee… Weerkaatsing De opwarming van de aarde in…

Nationaal Groeifonds voorstellen naar 2e kamer.

Op maandag 14 februari is de kamerbrief over de voorstellen voor het Nationale Groeifonds naar de tweede kamer gestuurd. De tweede helft van 2021 hebben de leden van de TKI’s (Topconsortia Kennis en Innovatie) ontzettend hard gewerkt om een document op te leveren en kans te maken op een deel van de gereserveerde € 20…

Oproep minister EZK

Onlangs heeft Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, mede namens de boegbeelden een brief gestuurd naar de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, Mickey Adriaansens. Hierin vraagt zij de minister de goede kenmerking van het topsectorenbeleid te erkennen en verder te ondersteunen. Zie hieronder. Excellentie, Graag willen we u feliciteren met uw positie als Minister van…

KIC-call: klimaatrobuuste watersystemen

NWO heeft een call for proposals gelanceerd op het gebied van klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal. Het watersysteem op landschapsschaal is een samenhangend geheel, waarbij vraagstukken op het gebied van waterkwantiteit nauw verbonden zijn met aspecten als waterkwaliteit en verzilting, biodiversiteit, bodem, waterkering, landschapsinrichting en landgebruik zoals voor land- en tuinbouw. De deadline voor het indienen…

Ontwikkelgeld voor Digishape

Het Open Source Platform van Digishape heeft financiering toegekend gekregen vanuit de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen èn Water & Maritiem. “Met dit ontwikkelgeld kan het publiek-private platform zich ontwikkelen van een kansrijke pilot naar een brede uitrol,” aldus DigiShape programmamanager Chris Karman. Het Open Source Platform kwam in april 2021 op stoom,…

150 miljoen euro steun voor schonere en slimmere mobiliteit

Acht samenwerkingsverbanden van ondernemers en onderzoekers krijgen in totaal 150 miljoen euro steun van het kabinet om te werken aan innovaties die ons vervoer schoner en slimmer maken. De ideeën komen uit de hele mobiliteitssector: de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector. In totaal zijn er 109 bedrijven (waarvan 64 mkb) en 27 onderzoeksinstellingen betrokken bij…

Knappe koppen en slimme handen in de water- en maritieme sector

Stroomversnellers is een netwerk voor enthousiaste (WO, HBO en MBO) studenten in water- of maritieme opleiding en voor studenten uit andere opleidingen met een grote interesse in de water- en maritieme sector. Binnen dit netwerk kun je uitgebreid kennismaken met de water- en maritieme sector via inspirerende excursies, cases of bijeenkomsten. Daarnaast kun je met…

Handelsmissie water Spanje

Wilt u zakendoen en contacten leggen in de Spaanse watersector? Biedt uw bedrijf innovatieve oplossingen voor de behandeling van afvalwater, waterzuivering of een efficiënter watergebruik in de agrifoodsector? Neem dan op 9 en 10 maart 2022 deel aan de fysieke handelsmissie naar Madrid. U ontdekt marktkansen en hoort meer over de actuele ontwikkelingen in Spanje.…