Rli: Nederlands natuurbeleid schiet tekort

Het Nederlandse natuurbeleid schiet tekort. De natuurkwaliteit en de biodiversiteit lopen terug. Dat is problematisch, want een vitale natuur is cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering en voor verduurzaming van de voedselvoorziening. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies ‘Natuurinclusief Nederland’ dat vandaag is gepubliceerd en gericht is aan…

Inzet DNA-technieken draagt bij aan kennis van biodiversiteit en waterbeoordeling

Binnen TKI Watertechnologie werkt een breed consortium aan de ontwikkeling en het beschikbaar maken van DNA-technieken voor het monitoren van biodiversiteit. Het toepassen van de meest recente ‘High Throughput’ DNA-technieken is een veelbelovende methodiek, vooral in watermilieus. Het consortium koppelt DNA- en veldkennis aan elkaar, met het uiteindelijke doel de techniek toepasbaar te maken voor…