Strategisch samenwerkingsverband Centre of Expertise

Op 2 juni hebben Van Hall Larenstein University of Applied Sciences en HZ University of Applied Sciences  een strategisch samenwerkingsverband ondertekend. Het opleidingsportfolio en de onderzoeks-groepen van deze hogescholen zijn complementair, met thema’s als food, water, bodem(verzilting), aquacultuur, (agro)dier, milieu, natuur en leefomgeving. Door de samenwerking te intensifiëren kunnen de hogescholen gebruik maken van elkaars…