Waar staat het WTEX10 programma nu?

Tijdens de ‘Start of the Year Summit’ gaf programmadirecteur Steven van Rossum een update van het programma  WTEX10. Een ‘cherry picking’ versnellingsprogramma voor Nederlandse MKB’ers in de watertechnologie sector om makkelijker afzetmarkt in het buitenland te vinden. Als jong en innovatief bedrijf op het gebied van watertechnologie ontkom je niet aan uitdagingen. In deze tijd…

Partnershipprogramma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie

Een steeds groter aantal chemische stoffen wordt geproduceerd en wereldwijd gebruikt. Tegelijkertijd wordt water geëxtraheerd in steeds grotere hoeveelheden voor toepassing in huishoudens, industrie en landbouw. Bovenop lokale watertekorten leidt dit tot druk op de kwaliteit van het water en dus vraagt dit ​​om een ​​gedegen analyse, monitoring, effectbeoordeling en maatregelen. De contaminants of emerging concern (CEC)…

Projectvoorstellen met Topsector Tuinbouw&Uitgangsmaterialen

In navolging op de getekende samenwerkingsovereenkomst op de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem tussen TKI Watertechnologie en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden partijen uit beide sectoren gevraagd gezamenlijke projectvoorstellen in te dienen. De gezamenlijke oproep vindt u hier. Aan de voorstellen zijn enkele randvoorwaarden verbonden; Het voorstel past binnen de TKI-doelstellingen, zie de cross-over matrix.…