Groen varen voor offshore wind

Het project ‘Vergroening van de Noordzee – groen varen voor offshore wind’ is van start! Dit project zet zich in om de instandhouding van windparken verder te verduurzamen en richt zich daarmee op vaartuigen die worden ingezet voor het onderhoud van windmolenparken op de Noordzee. Het project richt zich op het lokaal beschikbaar maken van…

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw in actie

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is 2 juni gepubliceerd in de Staatscourant en zal 15 juli worden opengesteld voor aanvragen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door Nederlandse scheepswerven. Voor dit jaar is een budget beschikbaar van 4,6 miljoen euro, meldt brancheorganisatie Netherlands Maritime Technologies. De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologie├źn…