Groen varen voor offshore wind

Het project ‘Vergroening van de Noordzee – groen varen voor offshore wind’ is van start! Dit project zet zich in om de instandhouding van windparken verder te verduurzamen en richt zich daarmee op vaartuigen die worden ingezet voor het onderhoud van windmolenparken op de Noordzee. Het project richt zich op het lokaal beschikbaar maken van…