Waterbeheer betekenisvolle besluitvorming

Besluiten over waterbeheer in rivierdelta‚Äôs of berggebieden zijn vaak gebaseerd op technische afwegingen, zoals de hoeveelheid water en het kostenplaatje. Maar in tijden van klimaatverandering wordt besluitvorming over waterbeheer steeds complexer. Of het nu gaat over klimaatdijken in Nederland of over de watervoorziening voor een miljoenenstad als Lima: een correcte kosten-baten analyse alleen is onvoldoende.…