Workshop Energie: Biogas productie en benutting

 Workshop ENERGIE: BIOGAS PRODUCTIE EN BENUTTING, dinsdagmiddag 15 mei 2018 te Olburgen  Kennis in de Regio (KNW i.s.m. Wateropleidingen) organiseert de Workshop Energie, op dinsdagmiddag 15 mei bij RWZI Olburgen, Olburgseweg 42, Olburgen. Het accent ligt op praktijkervaringen, zowel in de energieproductie, als in de benutting van het geproduceerde biogas. Eén van de succesfactoren is…