YEP Water is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het NWP. Met dit programma kunnen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties een enthousiaste en goed opgeleide jonge professional inzetten voor minimaal één en maximaal twee jaar op een project in het buitenland. Vanuit het Young Expert Programme kan tot 50% van de totale kosten voor het uitzenden van een Young Expert gefinancierd worden. Daarnaast worden de Young Experts professioneel getraind en gecoached tijdens hun werkzaamheden. Alle projecten of programma’s moeten gerelateerd zijn aan ontwikkelingssamenwerking en plaats vinden in één van de 66 landen op de lijst. De projecten moeten onder de volgende thema’s vallen:

  • efficiënt waterbeheer, met name in de landbouw
  • verbeterd stroomgebiedbeheer en veilige delta’s
  • toegang tot schoon drinkwater en sanitatie

Voor bedrijven

Met het verstrijken van de deadline voor het indienen van nieuwe projectvoorstellen begin september zijn 25 nieuwe posities ingediend.  Nieuwe voorstellen voor ronde vijf dienen voor 2 februari 2015 te zijn aangedragen. Voor advies of vragen over potentiële projectvoorstellen kunt u ons altijd bereiken per email of telefonisch op 070 304 3704.

Voor kandidaten

Ben jij zelf een jonge professional die graag voor de Nederlandse watersector in het buitenland aan de slag wil? Vanaf 23 september 2014 worden minimaal vijf vacatures voor de nieuwe ronde projecten bekend gemaakt. De voorbereidende training zal 24 november in Zeist aanvangen, waarna de nieuwe Young Experts medio december zullen worden uitgezonden. Houd hiervoor de website van YEP Water in de gaten. Daar lees je ook meer over de criteria voor Young Experts. Contactpersoon YEP en bij het NWP is: Marjon Reiziger.

Geef een antwoord