'Where Sports meets
Nature & Science'

De aanleiding voor de Ocean & North Sea Summit 2023 in Den Haag is de stop-over van The Ocean Race van 11 tot en met 15 juni. De race is een spectaculaire zeilwedstrijd rond de wereld. Naast de het teamwork en de prestige van de sport worden ook maatschappelijke uitdagingen gekoppeld aan het programma. Nederland heeft een lange geschiedenis in deze race en in de zeilsport. De teams worden steeds vaker, beter en meer ondersteund door onderzoekcentra en bedrijven. De zeilsport brengt ook steeds meer antwoorden en oplossingen naar de wal. Zo zijn tijdens de vorige editie de scheepsroutes geoptimaliseerd. Dit werd mogelijk gemaakt na data analyse opgehaald door een Nederlands team tijdens de race. De trend om sport te gebruiken als testcase wordt steeds vaker ingezet.

Peak performance

Tijdens de Ocean & North Sea Summit 2023 worden resultaten, tussentijdse stand van zaken van programma’s en watersport gerelateerde vraagstukken gedeeld door de gehele innovatiehelix; overheid, wetenschap, opleidingen en bedrijven. Nederland staat wereldwijd bekend als innovatieve partner op het gebied van ondermeer water en scheepvaart. We vragen dan ook een peak performance van alle deelnemers tijdens de Ocean & North Sea Summit 2023. Tijdens de Ocean & North Sea Summit 2023 willen we meer van elkaar leren en de Noordzee en oceanen begrijpen. Een uniek moment in een sportieve en leergierige omgeving met verhalen van waanzinnige sporthelden.

Programma onderwerpen

De programma onderdelen passen binnen onderstaande onderwerpen:

Nederland is een land van wind en water. Daar halen we onder meer schone energie uit. Zodat we de klimaatdoelstellingen halen en Nederland schoner en leefbaarder maken. Rond 2030 komt 75 procent van onze elektriciteitsbehoefte van windturbines op zee. Alle bedrijvigheid rondom wind op zee maar ook de toekomstige groene waterstof platformen in zee zijn onderwerpen van dit blok. Denk aan de aanleg, het beheer,  het onderhoud, de aan- en afvoer van materialen en mensen dienen allemaal het doel om Nederland C02 neutraal te maken.

De ervaringen welke het Erasmus Medisch Centrum (EMD) heeft opgedaan met de crew op de VO65 tijdens de laatste editie van The Ocean Race zijn belangrijke data voor onderzoek over stress op de werkvloer. Sporters staan onder hoge belasting waardoor niet alleen de boot maar ook het lijf van bijvoorbeeld de zeiler data ontsluit voor maatschappelijke onderwerpen.

Ooit was een groot deel van de Noordzeebodem bedekt met natuurlijke riffen, zoals oesterbanken. Deze zijn door menselijk ingrijpen en ziektes nagenoeg verdwenen en de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied is afgenomen. Riffen zijn een schuilplaats voor veel leven in zee, en een bron van voedsel voor andere zeedieren. Oesters filteren bovendien het water, recyclen voedingsstoffen en slaan koolstof op. Wat doen we en wat kunnen we doen om biodiversiteit onder water te verbeteren
Mariene plastic vervuiling is een wereldwijd probleem dat wereldwijde oplossingen vereist. Via de #CleanSeas-campagne uit 2018 bracht UN Environment landen, bedrijven en burgers samen om zich in te zetten voor de bescherming van onze oceanen. Ook Nederland heeft talloze oplossingen, technisch of om (consumenten) gedrag te veranderen.
Data science gaat over het ‘creëren van waarde’ uit data. Concreet leidde dat tot tal van onderzoeksprojecten met grote maatschappelijke impact.  Een digital twin van de Noordzee helpt met de herinrichting. Een gedetailleerde getijde stromingskaart kunnen opmaken door boordsensoren op het wedstrijdschip wat invloed heeft op snelheid, comfort en veiligheid van scheepvaart. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in een open community werken samen om de potentie van digitalisering voor de watersector te benutten. Ga maar na wat alle platformen en windparken op zee aan digitale wetenschappelijke informatie hebben die tal van geheimen weten te ontsluiten.

Drie dagen activiteiten

De Ocean & North Sea Summit 2023 bestaat uit drie dagen in Scheveningen:
12 juni 2023

Curious
Youngsters

Deze dag staat geheel in het teken van scholieren, studenten en young experts. 
13 juni 2023

Stakeholder
Deep dives

Deze dag bestaat uit een dragon’s den voor een specifieke aangemelde groep door een top niveau jury met instant budget, een high level workshop over de biodiversiteit onder water en een CEO/DG diner over emissieloze schepen.

14 juni 2023

Expert Brainstorms
& Results

De innovatiehelix komt samen om nieuwe projecten op te starten en bestaande verder te ontwikkelen en resultaten te laten zien. Plenaire inspiratie sessies worden afgewisseld met brainstorms. De onderwerpen van dit eendaagse congres zijn hierboven gegeven.

Partners

Het initiatief van de Ocean & North Sea Summit 2023 is genomen door Topsector Water & Maritiem, DutchSail en de gemeente Den Haag.

Sustainable Development Goal

Ocean & North Sea Summit 2023 Den Haag ondersteunen Sustainable Development Goal (SDG) 4 kwaliteitsonderwijs, 9 industrie, innovatie en infrastructuur 11 duurzame steden en gemeenschappen, en 14 leven in het water van de Verenigde Naties om de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen te behouden en duurzaam te gebruiken.