Topsector Energie Creatief Agro&Food Tuinbouw HTSM Logistiek ICT Chemie LSH
Maritieme technologie NL EU
1. Winnen op Zee EU NL
2. Schone schepen
3. Slim en veilig varen NL NL
4. Effectieve infrastructuur NL EU
Deltatechnologie
1. Waterveiligheid NL EU EU NL
2. Duurzame deltasteden NL EU EU EU
3. Natte infrastructuur en kunstwerken EU EU NL
4. Watermanagement EU NL NL
5. Water en voedsel NL NL EU
6. Water en energie NL
7. Water en ICT NL
8. Eco-engineering & nature based solutions NL EU
9. Duurzaam functioneren van watersystemen EU
10. Duurzaam gebruik Estuaria, zeeen en oceanen NL NL NL NL NL NL
Watertechnologie
1. Resource efficiency NL
2. Smart water systems NL
3. Sustainable cities NL
Gezamenlijke inzet
Sustainable Urban Delta’s NL NL NL NL